For å hjelpe dere til å dokumentere dialog og avtaler med artisten, anbefaler vi å gjøre kommunikasjon gjennom Gigplanet sitt meldingssystem. Her blir alt dokumentert, og man kan ikke manipulere informasjonen. Erfaringer tilsier at håndtering av eventuelle uenigheter i etterkant blir vanskelig hvis dialogen har skjedd i forskjellige kanaler.

For å hindre at partene forsøker å flytte dialogen til andre plattformer, har vi skjult kontaktinformasjonen inntil bookingen er gjennomført.

Disse tiltakene har vi gjort for å skape trygghet for deg som arrangør og for artisten. 

Har du synspunkter og idéer til dette, ta gjerne kontakt med oss!

Fant du svaret?