Alle samlinger
For arrangører og arrangementer
Booking
Hvorfor kan jeg ikke se artistens kontaktinformasjon?
Hvorfor kan jeg ikke se artistens kontaktinformasjon?
A
Skrevet av Alexander Sundli-Härdig
Oppdatert over en uke siden

For å hjelpe dere til å dokumentere dialog og avtaler med artisten, er kontaktinformasjonen skjult inntil bookingen er gjennomført.

Erfaringer tilsier at håndtering av eventuelle uenigheter i etterkant blir vanskelig hvis dialogen har skjedd i forskjellige kanaler. 

Derfor anbefaler vi at dialogen foregår samlet ett sted. Dette skaper trygghet både for deg som arrangør, og for artisten.

Har du synspunkter og idéer til dette, ta gjerne kontakt med oss!

Svarte dette på spørsmålet?